0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE – Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu złożona w dniu 25 lutego 2021 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. Niewidomi w świecie książek – Konkurs literacki.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  1 000 zł.     

 

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać do 8 marca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

DO POBRANIA:

PDFOgłoszenie_Polski_Związek_Niewidomych.pdf (326,81KB) (rozmiar pliku: 0.3 MB)

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf (844,48KB)

 

 

Książka w języku braille

fot. Myriams-Fotos z Pixabay

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 02-03-2021 09:26
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-03-2021 08:28