7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Europejski Dzień bez Samochodu – zapraszamy do udziału w kampanii

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zaprasza mieszkańców Miasta do udziału w kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu”. Zachęcamy, aby w dniu 22 września br. w ramach Europejskiego Dnia bez samochodu” zrezygnować z użytkowania własnych samochodów.
W ramach akcji zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II od ul. Rzecznej do ul. Barskiej. Ponadto Miejski Zakład Komunikacji posiadaczom pojazdów udostępni bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach autobusowych, na podstawie dowodów rejestracyjnych.
Kampania „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu” jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekają na niską jakość życia, m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej przestrzeni przez samochody.
Dlatego też ogólnym celem kampanii jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego środowisku. Ponadto kampania ta przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.

Kampania skupia się głównie na trzech zadaniach:

• zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa;
• zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia;
• pokazaniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

Europejski Dzień bez Samochodu oraz Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest okazją do zaangażowania się mieszkańców w działania na rzecz wspólnego dobra jakim jest miejsce, w którym żyją na co dzień.

Informacja na temat kampanii za www.mos.gov.pl

JPGPrzesiądź się na rower (173,41KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-09-2007 09:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07