-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Seniorze! Zadbaj o swoją aktywność pomimo pandemii!

logo programu senior +

Seniorze ! Zadbaj o swoją aktywność pomimo pandemii !

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na życie i organizację dnia osób starszych. W tym trudnym czasie Seniorzy potrzebują jeszcze więcej wsparcia, opieki  i zainteresowania. Liczne obostrzenia często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, dlatego tak ważne jest, aby w czasie epidemii zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także wsparcie emocjonalne.

Dlatego też, aby w tym trudnym dla wszystkich czasie, nie pozostawać samemu, Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że są jeszcze wolne miejsca w Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” prowadzonym przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 oraz ul. Jasińskiego 15 w Przemyślu i zachęca wszystkich Seniorów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo do udziału w organizowanych zajęciach.

Ze względu na obecny czas pandemii koronawirusa Dom funkcjonuje z zachowaniem reżimu sanitarnego – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dokładając starań, by jak najskuteczniej wspierać Seniorów w tym trudnym czasie, dbając jednocześnie o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” polega na zapewnieniu wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

 

Dom przeznaczony jest dla 30 osób – mieszkańców miasta Przemyśla, w którym zapewnia się co najmniej 8 – godzinną ofertę usług codziennie w dniach od poniedziałku do piątku, m.in.:

  • udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego,
  • zapewnienie jednego posiłku,
  • zapewnienie innych usług dostosowanych do potrzeb seniorów tj. uczestnictwo w specjalnym programie terapii zajęciowej, który obejmuje m.in.: warsztaty plastyczne czy też kulinarne, a także zabiegi rehabilitacyjne.

 

Dla osób mniej samodzielnych zapewniony jest transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia i z powrotem.

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” jest odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej Seniora.


Szczegółowe informacje dot. przyjęcia do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” można uzyskać pod nr tel.: 16 678 20 62 wew. 26  oraz 16 675 05 60 wew. 39

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 23-02-2021 11:07
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-03-2021 09:12