3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent powołał Przemyską Radę Kobiet

16 lutego br. Prezydent Miasta Przemyśla powołał  skład Przemyskiej Rady Kobiet. Tworzy ją 9 pań, a pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 30 dni od powołania. Jest to nowe, powołane po raz pierwszy gremium o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. 

W skład Przemyskiej Rady Kobiet weszły panie: 

 1. Elżbieta Dobrowolska
 2. Elżbieta Domańska
 3. Stanisława Gudzelak
 4. Marta Kędzierska
 5. Jolanta Korab
 6. Monika Lach
 7. Wioletta Pantuła
 8. Magdalena Pardel - Trefler
 9. Anna Szydełko

Do zadań Przemyskiej Rady Kobiet będą należeć w szczególności:

 1. analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet, 
 2. diagnoza sytuacji kobiet w Mieście,
 3. edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw kobiet,
 4. wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące kobiet oraz równouprawnienia, 
 5. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej, 
 6. monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej,
 7. współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w Mieście,
 8. podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w Mieście

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-02-2021 14:46
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 22-02-2021 14:56