15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List Wojewody Podkarpackiego ws. podjęcia działań prewencyjnych poprzez zapewnienie stałego monitoringu sytuacji na rzekach

Rzeszów, 2021-02-17

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ZKI.6352.4.2021

Starostowie, Prezydenci Miast

 

Najnowsze prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) wskazują, że od dnia dzisiejszego nastąpi wzrost temperatury. Spowoduje on szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, co w połączeniu z prognozowanymi opadami deszczu, zjawiskami lodowymi na rzekach oraz mogącymi powstać zatorami stwarza potencjalne ryzyko wezbrań rzecznych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań prewencyjnych poprzez zapewnienie stałego monitoringu sytuacji na rzekach, przegląd stanu zaopatrzenia magazynów przeciwpowodziowych i ewentualne uzupełnienie asortymentu oraz utrzymanie w gotowości do reagowania na zagrożenia planowane siły i środki. Szczególną uwagę proszę zwrócić na rejony piętrzenia wody przez lód tj. mosty, jazy, przepusty, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków oraz w pobliżu obszarów zamieszkałych, głównie w rejonach rzek nieobwałowanych.

Proszę pozostawać w stałym kontakcie z przedstawicielami właściwego terytorialnie nadzoru wodnego (jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), który współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią na poziomie zlewni oraz Państwową Strażą Pożarną.

Informuję, iż codzienne komunikaty o występowaniu zjawisk lodowych na rzekach dostępne są na stronie RZGW w Rzeszowie pod linkiem: https://rzeszow.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów, prognoz i ostrzeżeń IMGW-PIB oraz ich dystrybucję, zgodnie z przyjętym schematem postępowania. Treść niniejszego pisma proszę przekazać do wójtów, burmistrzów na administrowanym terenie.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

 

Wojewoda Podkarpacki - pismo.jpeg

Las, zima nad rzeką

zdjęcie: Tapani Hellman z Pixabay

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-02-2021 12:50
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-03-2021 13:22