-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej zostaje przemianowany na Armię Krajową, działającą na terenie okupowanej przez Niemcy i ZSRR Polski. W rocznicę powstania jednej z największych w Europie zakonspirowanych sił zbrojnych. przedstawiciele wojska i przemyskiego samorządu złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętniających działalność AK.

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Przemianowanie  ZWZ na Armię Krajową miało wymiar symboliczny pokazując, że istnieją trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS i Armia Krajowa, z których ta ostatnia prowadziła najintensywniej ówcześnie walkę zbrojną. Innym powodem zmiany nazwy był proces scalania wszystkich konspiracyjnych sił zbrojnych w Polsce. W ramach Armii Krajowej skupiła się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego.

Prezydent Bogusław Świeży składa kwiaty przy obelisku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej. Warta honorowa.

 

 

Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży, przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Przemyśl oraz Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz w rocznicę tego wydarzenia 14 lutego oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej przed składając kwiaty przed obeliskiem znajdującym się niedaleko głównego gmachu Muzeum, a także zapalając znicze na kwaterze żołnierzy Armii Krajowej znajdującej się na Cmentarzu Wojskowym.

złożenie kwiatów na kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Wojskowym. Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży i przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Przemyśl.

 

 

tekst Witold Wołczyk

zdjęcia: Tomasz Golkowski

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 15-02-2021 10:50
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 15-02-2021 10:50