19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Oferta Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Oferta Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej dotycząca realizacji inwestycji w związku z EURO 2012, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Przemyślu

W związku z EURO 2012 przewidujemy rozkwit inwestycji w Polsce i na Ukrainie. W najbliższym czasie zawierane będą setki kontraktów inwestycyjnych, jak rozumiem również w Państwa mieście. Praktyka wykazuje, że w sporach budowlanych, konstrukcyjnych i handlowych najskuteczniejszy jest arbitraż. Wszelkie kontrakty inwestycyjne, a nawet umowy wzorcowe FIDIC mogą zawierać zapis na Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jesteśmy przygotowani do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć przy realizacji inwestycji.

Jesteśmy sądem międzynarodowym, Na kilkaset spraw, które rozstrzygamy co roku, przynajmniej 20% ma charakter międzynarodowy. Regulamin naszego sądu dostępny jest w pięciu wersjach językowych w formie drukowanej i na stronach internetowych www.sakig.pl Z kontrahentami zagranicznymi możecie Państwo procesować się w Polsce.

Jesteśmy największym sądem polubownym w Polsce. Mamy doświadczenie i tradycję 58 lat nieprzerwanej działalności. Nasza lista wskazuje 165 rekomendowanych arbitrów polskich i zagranicznych. Opis ich kwalifikacji, życiorysy i aktualne fotografie dostępna są na stronach www.sakig.pl oraz w wydaniu książkowym (Biuletyn Arbitrażowy Nr 3).

Zawarliśmy umowę o współpracy z Międzynarodowym Sądem Arbitrażu Handlowego w Kijowie. Nasi arbitrzy przejdą dodatkowe szkolenia z dziedziny arbitrażu budowlanego i inwestycyjnego.

Nasz sekretariat służy pomocą w udzieleniu Państwu wszelkich informacji. Na życzenie prześlemy Państwu nasze materiały, takie jak folder, regulamin, listę arbitrów i taryfę opłat.

Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Piotr Nowaczyk

 

Kontakt:

tel. (+48 22) 6309716, 6309776, 8274754, fax; 8279401,  sadarbitrazowy.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2007 14:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03