1.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowe Centrum Informacyjno-Consultingowe w Kijowie zaprasza na konferencję

Międzynarodowe Centrum Informacyjno-Consultingowe w Kijowie, organizator konferencji dla firm z Ukrainy, Polski i Rosji, poświęconych zagadnieniom gospodarczym i politycznym zaprasza na międzynarodową Polsko-Ukraińską konferencję na temat:

Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość
Rozwój inwestycji w Ukrainie - teraźniejszość i perspektywy

organizowaną w dniach: 22-23 września 2007 r., we Lwowie


Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej,
  • tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • aktualne informacje handlowo-gospodarcze, przepisy prawne, exportowo-importowe,
  • warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie,
  • zakup nieruchomości,
  • kontrola celna i regulacje celne,
  • system bankowy na Ukrainie.


Program konferencji skierowany jest do:
właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji, przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, kierowników działów zbytu, specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.

Koszt uczestnictwa w konferencji (bez VAT): 1900,00 zł

Kontakt i osoba odpowiedzialna:
Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą, tel. +38 67 5060110, faks +38 44 4559999, e-mail:

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl