Aktualizacja regulaminu dotyczącego naboru ciągłego na listę rezerwową do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o aktualizacji regulaminu i załączników dotyczących prowadzonego naboru w trybie ciągłym na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Powyższy nabór na listę rezerwową dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły gazowe oraz podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
 • nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na gaz nie posiada dostępu do sieci ciepłowniczej,
 • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany - mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2027 roku (okres trwałości projektu),
 • dotychczasowy tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
 • właściciele budynku nie mają nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Przemyśl (podatki, opłaty za śmieci),
 • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne, itp.).

Udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła.

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej oraz osoby posiadające jedynie stary kocioł gazowy. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

 

Na obecnym etapie należy złożyć tylko deklarację udziału w projekcie (bez wymaganych załączników). O dostarczenie załączników do deklaracji zostaniecie Państwo poproszeni w przypadku zakwalifikowania do projektu.

Deklaracje w ramach naboru na listę rezerwową można składać (w trybie ciągłym):

 • w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod adresem: Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, Pokój 32 (I piętro), lub
 • na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna.

 

Przejście z listy rezerwowej na listę podstawową nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

 • złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami,
 • wskazanie w deklaracji tego samego źródła ciepła (rodzaju instalacji), co uczestnik który zrezygnował z udziału w projekcie,
 • uzyskanie pozytywnej opinii z weryfikacji technicznej budynku,
 • pokrycie całości wkładu własnego.

 

Uwaga!

Informujemy, że złożenie deklaracji na obecnym etapie ma charakter dobrowolny i nie gwarantuje zakwalifikowania do projektu.

 

Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin_29.01.2021_ost.pdf (1,18MB)

PDFregulamin_Regulamin_Ekologiczny Przemyśl.pdf (6,93MB) (wersja tekstowa)

PDFZał. nr 1 - Deklaracja_29.01.2021.pdf (798,12KB) (formularz - brak wersji alternatywnej tekstu)

PDFZał. nr 2 - Umowa użyczenia_06.07.2020.pdf (463,54KB) (formularz - brak wersji alternatywnej tekstu)

PDFZał. nr 3 - Zlecenie_29.01.2021.pdf (510,28KB) (formularz - brak wersji alternatywnej tekstu)

baner promujący akcję z grafiką podzieloną na pół - po prawej tęcza i drzewo z zieloną koroną w kształcie twarzy, po lewej dymiący komin i drzewo z koroną w kształcie twarzy bez liści
Tekst: "Ekologiczny Przemyśl" - wymieniamy źródła ciepła 
Wymiana kotłów C.O. dotacja do 85%
loga programu, Miasta Przemyśl, województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a):  Data publikacji: 04-02-2021 13:17 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 23-03-2021 09:54

Na skróty