0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zwolnienia dla restauratorów z koncesji za alkohol

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbyła się 29 stycznia br., radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Jest to kolejna forma wsparcia przez samorząd branży gastronomicznej w czasie pandemii. Podjęcie uchwały było możliwe dzięki zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców sprzedających alkohol w miejscu spożycia, a więc barów, pubów i restauracji. Zwolnieniem objęta jest 2 i 3 rata ​​​​​opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy uiścili opłatę za koncesję za rok z góry otrzymają zwrot 2/3 jej wysokości - forma przekazania zwrotu jest w trakcie opracowywania. Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

To kolejna forma wsparcia branży gastronomicznej, która dotkliwie odczuwa skutki wprowadzonych obostrzeń związanych z panującą epidemią. Do tej pory Prezydent Miasta zdecydował m.in. również o pomocy w postaci obniżenia czynszów w lokalach gminy  do wysokości kosztów ponoszonych przez Miasto na bieżące utrzymanie tych lokali - obowiązywały one podczas pierwszego lockdownu oraz od 24 października do 27 grudnia. Zarządzeniem Prezydenta obniżki te utrzymane zostały także w styczniu br.  Przedsiębiorcy tej branży mogli także korzystać ze zwolnień z opłat za tzw. ogródki sezonowe. 

tekst: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 01-02-2021 14:41
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 01-02-2021 14:39