21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sportu "Przemyśl"

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                   

28 stycznia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Przemyśl” z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamierza zlecić Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu „Przemyśl”, ul. 22-go Stycznia 6, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „Turniej 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 7.000,00  zł.    

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do 4 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres/1srwa0y68c/skrytkaESP

 

 Przemyśl, dnia 28 stycznia 2021 r.

PDFOferta Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Przemyśl.pdf

(skan wypełnionego formularza - brak wersji alternatywnej teksu)
PDFOgłoszenie Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Przemyśl.pdf (rozmiar pliku 0.47 MB)

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 28-01-2021 19:08
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 19-03-2021 10:53