3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Gminne Biuro Spisowe - skład i kontakt


Gminne Biuro Spisowe w Przemyślu informuje, że w związku z ogłoszonym naborem na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 zgłosiło się 52 kandydatów na 25 miejsc

W całym kraju trwają szkolenia kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpocznie się 1 kwietnia. Kandydaci mogli zgłaszać się do 16 lutego. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów i wykładów; pokazywane są przykłady, jakie sytuacje mogą się zdarzyć, metodologia, ochrona danych osobowych, promocja spisu. Po kursie kandydaci mają 48 godzin na zdanie egzaminu. Po egzaminie, jeśli wynik będzie pozytywny, czyli zdobędzie się minimum 60 procent punktów, kandydat staje się tak zwanym rachmistrzem rezerwowym. I dopóki nie zakończy się cała procedura w zakresie naboru rachmistrzów, to kandydaci ustawiani są zgodnie z liczbą punktów, uzyskanych podczas egzaminu. Z tymi, którzy uzyskali najwyższe noty, GUS będzie podpisywał umowy. W całej Polsce Główny Urząd Statystyczny, który jest organizatorem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, zatrudni ok. 16 tys. rachmistrzów. Rachmistrzem może być osoba w wieku powyżej 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku.


Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)


 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-01-2021 13:42
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 24-02-2021 14:33