5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odszedł Burmistrz Wilhelm Lüke

Cazrno-białe zdjęcie portretowe Burmistrza Wilhelma Lüke

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wilhelma Lüke

Burmistrza Paderborn w latach 1988 – 1999

wielkiego przyjaciela Przemyśla
i jego mieszkańców

Honorowego Obywatela naszego miasta

 

 

Za czasów jego rządów podpisana została umowa partnerska pomiędzy Przemyślem oraz Paderborn, która przyczyniła się do realizacji wielu polsko-niemieckich projektów. Dzięki temu zyskaliśmy wiarygodnego partnera w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, a społeczności naszych miast połączyła szczera przyjaźń.

Wspominając nasze częste i serdeczne spotkania, składamy wyrazy głębokiego współczucia mieszkańcom Paderborn, Jego przyjaciołom oraz najbliższym.

Na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci.

 

Prezydent Miasta

Wojciech Bakun

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemyślu

Maciej Kamiński

 


WILHELM LÜKE, burmistrz Paderborn w latach 1988 – 1999. Za jego kadencji została podpisana oficjalna umowa o współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn  
(14.05.1993 r.) oraz zostało nawiązanych wiele kontaktów między szkołami i różnymi instytucjami. Między innymi za jego poparciem została nawiązana współpraca między II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu a Gimnazjum Goerdelera w Paderborn.  ( jeszcze w 1992 r. ) Dzięki jego działaniom miasto Przemyśl uzyskało wiele rekomendacji ze strony Paderborn w staraniach o uzyskanie dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na różnorodne projekty, realizowane wówczas w Przemyślu i okolicy. Za jego kadencji zainicjowane zostały również kontakty między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Przemyślu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów w Paderborn
W uznaniu zasług za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, jak również za stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju kontaktów w różnych dziedzinach życia między Przemyślem, a Paderborn, Rada Miejska w Przemyślu uchwałą Nr 158/97 z dnia 20.10.1997 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

Burmistrz Lüke zmarł w nocy 21.01.2021 r. w wieku 86 lat.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-01-2021 11:41
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-01-2021 08:38