-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne projekty przemyskich szkół

Przemyskie szkoły podpisały kolejne umowy na dofinansowanie swoich projektów. Uznanie zdobyły pomysły trzech naszych placówek oświatowych, a dzięki ich realizacji młodzież i jej nauczyciele będą mogli rozwijać swoje kwalifikacje oraz wiedzę. Tym razem są to projekty Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 11.

  • Projekt ZSEiO nosi nazwę "Przemyski Elektronik na praktykach zawodowych w Europie (zorganizowanie praktyki zagranicznej w Hiszpanii i Portugalii dla 77 uczniów technikum w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej". Szkoła otrzymała na niego dofinansowanie w wysokości 147 892 Euro, a będzie on realizowany w latach 2020-2022.
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 wystartował z projektem "Zagraniczna mobilność edukacyjna oknem na świat dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu." W 2-tygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie Grecji weźmie udział 20 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 4 opiekunów. Dofinansowanie wyniosło 186 987,85 zł.

Obydwa projekty złożone zostały do projektu Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ma on na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wspierają one rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dzięki udziałowi w stażu zagranicznym uczniowie oraz niedawni absolwenci zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwia im przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Mogą odbywać staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej albo w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Wyjazd może trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Integralną częścią stażu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Uczeń otrzymuje dofinansowanie na podróż i pobyt za granicą, a organizacja wysyłająca na przygotowanie i zarządzanie mobilnością zgodnie ze stawkami ogłaszanymi corocznie przez Komisję Europejską.

logo programu Erasmus +

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 bierze udział w projekcie "Climate Heroes – Let`s save the Planet!". Jest to projekt 5 europejskich szkół zainteresowanych edukacją w zakresie zmian klimatycznych. Działania podzielone zostały na 5 modułów dotyczących m.in. czystości powietrza, wody, energii, utylizacji odpadów. Projekt wzmacnia motywację i zainteresowanie uczniów nauką poprzez wykorzystanie różnych dyscyplin, w tym sztuki, nauk ścisłych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i języka angielskiego. Dofinansowanie projektu przemyskiej szkoły wynosi 36 964 Euro.

Tekst: Witold Wołczyk

zdjęcie we wstępie: Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-01-2021 10:53
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 21-01-2021 10:53