26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie Prezesa nowej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl z przedstawicielami miasta i MPEC Sp. z o. o. w Przemyślu.

19 stycznia br. prezes nowopowstałej spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztof Gigol z przedstawicielami PGNiG Termika S.A.  spotkał się w Przemyślu z prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem i Zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Podczas spotkania omówiono harmonogram działań związanych z planowanym zawarciem Wieloletniej Umowy Dzierżawy Ciepłowni Zasanie.

Baner promocyjny PGNiG Termika z hasłem nasza energia rozwija Przemyśl

W docelowej strukturze organizacyjnej systemu ciepłowniczego miasta Przemyśl, MPEC Sp. z o. o. pozostanie zarządcą istniejącej sieci ciepłowniczej i dostawcą ciepła do mieszkańców natomiast, po uzyskaniu stosownej koncesji, odpowiedzialnym za wytwarzanie ciepła i dalszą modernizację Ciepłowni Zasanie będzie spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl. Rozmawiano także o statusie projektu budowy Elektrociepłowni Przemyśl oraz postępach robót budowlanych związanych z tą inwestycją.

W spotkaniu z Prezesem nowej spółki udział wzięli: Prezydent Miasta Wojciech Bakun, członkowie Zarządu MPEC Sp. z o.o. Kazimierz Stec i Maciej Patoczka, przedstawiciele PGNiG TERMIKA: Tomasz Turek - Dyrektor Pionu Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji, Anna Wieszczycka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Daniel Gęsikowski – Kierownik Wydziału Projektów Akwizycyjnych i Rozwojowych oraz Marek Mazur członek Rady Nadzorczej nowej spółki i Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Spotkanie Prezesa spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztofa Gigola z Prezydentem Miasta Przemyśla

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie spadek emisji gazów cieplarnianych 31 927 Mg CO2/rok. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska. Budowa elektrociepłowni to w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne miasta oraz poprawa jakości powietrza, zapewniająca większy komfort życia mieszkańców Przemyśla.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2021 roku.

Spotkanie Prezesa spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Krzysztofa Gigola z Prezydentem Miasta Przemyśla

zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-01-2021 14:02
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 08:18