-7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe mapy zagrożenia powodziowego

Ministerstwo Infrastruktury  pismem znak: GM-DGWiZS-6.0710.1.2020 przekazało służbom Prezydenta Miasta Przemyśla informacje, że od dnia 22 października 2020r. zostały opublikowane nowe mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Jak wynika z prezentowanych map na terenie miasta Przemyśla mamy mniej obszarów zagrożonych powodzią woda Q1% (woda stuletnia).

Mapy są również dostępne w wersji kartograficznej w postaci plików *.pdf pod adresem http://mapy.isok.gov.pl

JPEGpismo w sprawie MZP.jpeg
 

Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/tumisu-148124/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=525349"> Tumisu</a> z <a href="https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=525349"> Pixabay</a>

Opublikował: Jerzy Ochalski | Data publikacji: 11-01-2021 11:59
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-01-2021 10:21