16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w dniu 10 września 2007 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, I piętro.
W programie spotkania:
1. Powitanie uczestników – Edward Smuk, Przewodniczący Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
2. Wystąpienie przedstawicieli Grup Roboczych w sprawie zgłoszonych propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2008.
3. Powołanie Sekcji Współpracy z Mediami.
4. Sprawy różne: aktualizacja strony internetowej MROP, redakcja Biuletynu MROP, współpraca z Redakcją Miesięcznika „Nasz Przemyśl” i in.
5. Wnioski, opinie, dyskusja, zakończenie.

Edward Smuk

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl