15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w dniu 10 września 2007 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, I piętro.
W programie spotkania:
1. Powitanie uczestników – Edward Smuk, Przewodniczący Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
2. Wystąpienie przedstawicieli Grup Roboczych w sprawie zgłoszonych propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2008.
3. Powołanie Sekcji Współpracy z Mediami.
4. Sprawy różne: aktualizacja strony internetowej MROP, redakcja Biuletynu MROP, współpraca z Redakcją Miesięcznika „Nasz Przemyśl” i in.
5. Wnioski, opinie, dyskusja, zakończenie.

Edward Smuk

Opublikował:  | Data publikacji: 04-09-2007
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-09-2007 11:58