-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Kultury, Nauki i Edukacji

Uprzejmie zapraszam na spotkanie w dniu 10 września 2007 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, I piętro.
W programie spotkania:
1. Powitanie uczestników – Edward Smuk, Przewodniczący Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
2. Dostarczenie propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2008 (1 egz.).
3. Omówienie planu spotkań Grupy ds. Kultury, Nauki i Edukacji do końca 2007 r. i I połowy 2008 r.
4. Sprawy różne: aktualizacja strony internetowej MROP, współpraca z mediami, sprawy dotyczące Biuletynu MROP i in.
5. Wnioski, opinie, dyskusja, zakończenie.

Edward Smuk

Opublikował:  | Data publikacji: 04-09-2007
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-09-2007 11:59