1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przyjęciu do Domu Dziennego Pobytu „Senior - WIGOR”

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich Seniorów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo do udziału w zajęciach organizowanych w Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” prowadzonym przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 5 oraz ul. Jasińskiego 15 w Przemyślu.

 

Działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” polega na zapewnieniu wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

 

Dom przeznaczony jest dla 30 osób – mieszkańców miasta Przemyśla, w którym zapewnia się co najmniej 8 – godzinną ofertę usług codziennie w dniach od poniedziałku do piątku, m.in.:

  • udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego,
  • zapewnienie jednego posiłku,
  • zapewnienie innych usług dostosowanych do potrzeb seniorów tj. uczestnictwo w specjalnym programie terapii zajęciowej, który obejmuje m.in.: warsztaty plastyczne czy też kulinarne, a także zabiegi rehabilitacyjne.

 

Dla osób mniej samodzielnych zapewniony jest transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia.

Zgłaszając się do Domu „Senior - WIGOR” należy wypełnić kwestionariusz, dobrze jest również mieć skierowanie do poradni rehabilitacyjnej – co pozwoli na skorzystanie z usług obecnych tam specjalistów (ortopedów, rehabilitantów, kardiologów).

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” jest odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej Seniora.

 

Szczegółowe informacje dot. przyjęcia do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” można uzyskać pod numerem telefonu: 16 678 20 62 wew. 26.

 

logo programu SENIOR +

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 05-01-2021 08:11
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-03-2021 08:33