32 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

PDFOgłoszenie ostatecznych wynikiów konkursu ofer na real (1).pdf (rozmiar pliku 0.59 MB)

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 31-12-2020 12:01
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-03-2021 08:47