-3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Dostępna praca” - rozpoczęto rekrutację do udziału w projekcie

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty konkursowe.

 

dostępna praca gł.jpeg

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej
 • bezrobotnych

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Kobiety
 • Osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
 • Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
 • Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
 • Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania

- poradnictwo indywidualne i grupowe

- stypendia szkoleniowe

- szkolenia zawodowe wg potrzeb

- 6 miesięczne staże zawodowe

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021 roku.

 

dostępna praca logotypy.jpeg

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291,  668 517 359

 

dostępna praca plakat.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-12-2020 14:34
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-12-2020 14:36