-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA! 31 stycznia 2021 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2021 r. upływa termin do:

 

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

 

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

     Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

     - bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,

       (do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 14.30)

     - przelewem na konto Urzędu: Getin Noble Bank S.A.  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

 

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Wydział Spraw Społecznych usytuowany w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1.

 

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.:

 

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).

 

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1, lub dzwoniąc pod nr tel. 16 678-57-56

DOCOświadczenie o wartości sprzedaży - rok 2021.doc

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 28-12-2020 10:51
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 11-01-2021 11:01