16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wręczono tegoroczne nagrody im. Brzezińskich

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu odbyło się wręczenie dorocznej nagrody im. Brzezińskich. Kapituła Konkursowa obradująca w dniu 31 sierpnia br. spośród uczniów – absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego – zatwierdziła kandydatury przedstawione przez dyrekcję.
W kategorii za osiągnięcia nagrody w nauce otrzymali: Joanna Wójcik oraz Sławomir Wójcik. Za całokształt pracy w szkole i poza szkołą nagrodzono: Tymoteusza Piętę oraz Mikołaja Dądelę.
Uroczyste wręczenie połączone było z rozpoczęciem roku szkolnego i pasowaniem uczniów klas pierwszych. Artur Pich Dyrektor II LO powitał przybyłych na uroczystość rodziców, uczniów, grono pedagogiczne oraz Wiesława Jurkiewicza Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla. Wiesław Jurkiewicz wręczył nagrody laureatom i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Zbigniew Brzeziński jest Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla. Tytuł został nadany w uznaniu zasług dla wybitnego twórcy, naukowca i polityka, doskonałego znawcy spraw państwowych i międzynarodowych. Rodzina corocznie przyznaje nagrodę uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

JPGWiesław Jurkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta

JPGGratulacje Artura Picha - Dyrektora II LO

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl