Wręczono tegoroczne nagrody im. Brzezińskich

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu odbyło się wręczenie dorocznej nagrody im. Brzezińskich. Kapituła Konkursowa obradująca w dniu 31 sierpnia br. spośród uczniów – absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego – zatwierdziła kandydatury przedstawione przez dyrekcję.
W kategorii za osiągnięcia nagrody w nauce otrzymali: Joanna Wójcik oraz Sławomir Wójcik. Za całokształt pracy w szkole i poza szkołą nagrodzono: Tymoteusza Piętę oraz Mikołaja Dądelę.
Uroczyste wręczenie połączone było z rozpoczęciem roku szkolnego i pasowaniem uczniów klas pierwszych. Artur Pich Dyrektor II LO powitał przybyłych na uroczystość rodziców, uczniów, grono pedagogiczne oraz Wiesława Jurkiewicza Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla. Wiesław Jurkiewicz wręczył nagrody laureatom i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Zbigniew Brzeziński jest Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla. Tytuł został nadany w uznaniu zasług dla wybitnego twórcy, naukowca i polityka, doskonałego znawcy spraw państwowych i międzynarodowych. Rodzina corocznie przyznaje nagrodę uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

JPGWiesław Jurkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta (256,47KB)

JPGGratulacje Artura Picha - Dyrektora II LO (185,92KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-09-2007 14:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07

Na skróty