-4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedsięwzięcia ujęte w złożonym przez samorząd Przemyśla projekcie pn. „Razem zmieniamy Przemyśl”

Po zebraniu i przeanalizowaniu wstępnie zgłoszonych pomysłów przedsięwzięć w miesiącu wrześniu i październiku pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu intensywnie analizowali, zgłoszone pomysły celem wypracowania ostatecznych przedsięwzięć miejskich które znalazły się w naszym projekcie pn. „ Razem zmieniamy Przemyśl”. Analizowano m.in., które przedsięwzięcia i jak  należy „przemodelować”, aby były odpowiedzią na problemy zdefiniowane podczas prac nad tworzeniem Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego, opracowywano harmonogramy i budżety. Wypracowano również nowe przedsięwzięcia, które będą realizowały wypracowane cele rozwojowe.

Ostatecznie w projekcie pn. „Razem zmieniamy Przemyśl” ujęto 57 przedsięwzięć podstawowych, w tym : 45 w Planie Rozwoju Lokalnego oraz 12 w Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Ponadto ujęto 10 przedsięwzięć uzupełniających: 7  w Planie Rozwoju Lokalnego i 3 w Planie Rozwoju Instytucjonalnego.

Przedsięwzięcia podstawowe dla Planu Rozwoju Lokalnego złożone według:

Cel 1.
Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną

 1. Przemyśl „PRZEMYŚL” - modelowe działania w procesie planistycznym (część nieinwestycyjna)
 2. Przemyśl „PRZEMYŚL” - modelowe działania w procesie planistycznym (część inwestycyjna)
 3. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja systemu oświetleniowego - bezpieczeństwo i estetyka (cześć nieinwestycyjna)
 4. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja systemu oświetleniowego - bezpieczeństwo i estetyka (cześć inwestycyjna)
 5. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja małej architektury – funkcjonalność, ergonomia, unikatowość (cześć nieinwestycyjna)
 6. Stare Miasto - nowa jakość: modernizacja małej architektury - funkcjonalność, ergonomia, unikatowość (część inwestycyjna)
 7. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (część nieinwestycyjna)
 8. Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl (część inwestycyjna)
 9. Przemyśl Miasto Przyszłości (część inwestycyjna)
 10. Nadsańskie Bulwary (część nieinwestycyjna)
 11. Nadsańskie Bulwary (część inwestycyjna)

Cel 2. Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej

 1. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (zakup sprzętu)
 2. Ogród Odkrywców PWSW w Przemyślu (część inwestycyjna)
 3. Festiwal - Łączy nas historia
 4. CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla
 5. Strategia Marki i Komunikacji Marketingowej na lata 2022-2028
 6. Centrum Aktywizacji Społecznej (część doradczo-szkoleniowa)
 7. Centrum Aktywizacji Społecznej (część nieinwestycyjna)
 8. Centrum Aktywizacji Społecznej (część inwestycyjna)
 9. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych - zajęcia sportowe
 10. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część nieinwestycyjna)
 11. Odkrywamy smaki Przemyśla
 12. Od wykluczenia do aktywizacji osób niepełnosprawnych (część inwestycyjna)
 13. Kampania promocyjna „Przemyśl - Turystyczne Serce Wschodu”
 14. Nasz przyjazny Urząd (część nieinwestycyjna)
 15. Nasz przyjazny Urząd (część inwestycyjna)
 16. Innowacyjny model rozwoju potencjału kadrowego miasta Przemyśla (część inwestycyjna)
 17. Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej.
 18. Od przedszkola do seniora – nowa jakość życia w Przemyślu (część nieinwestycyjna)
 19. Innowacyjny model rozwoju potencjału kadrowego miasta Przemyśla (część nieinwestycyjna)

Cel 3. Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości

 1. Przemyśl Miasto Przyszłości (część nieinwestycyjna)
 2. Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy
 3. Razem wspieramy lokalny biznes
 4. Przedsiębiorczy Przemyśl

Cel 4. Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych

 1. Pracownia badań i analiz społeczno-gospodarczych otoczenia PWSW w Przemyślu
 2. Przemyski e-Nauczyciel - Podnoszenie kompetencji informatycznych nauczycieli przemyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Akademia Programowania Informatycznego PWSW (API)(część miękka)
 4. Ogród Odkrywców PWSW w Przemyślu (część nieinwestycyjna)
 5. Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych Miasta Przemyśla

Cel 5. EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia

 1. Działamy na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP i Plan Adaptacji do Zmian Klimatu)
 2. Siła tkwi w lokalnej społeczności (zielone strefy relaksu) - pilotaż (część inwestycyjna)
 3. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich (zielone strefy relaksu) - część nieinwestycyjna
 4. Przemyśl łapie deszcz - wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą oraz dbania o środowisko naturalne (część nieinwestycyjna)
 5. Racjonalnie gospodarujemy wodą (część nieinwestycyjna)
 6. Racjonalnie gospodarujemy wodą (część inwestycyjna)


Przedsięwzięcia podstawowe dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego złożone według:

Cel 1. Otwarty urząd - usprawnienie procesów komunikacji i partycypacji z mieszkańcami

 1. SmartPrzemyślanie - wiem więcej, korzystam z e-administracji
 2. Portal Otwartych Danych Miejskich
 3. Portal Mieszkańca
 4. e-Przemyślanin - Karta Mieszkańca

Cel 2. Efektywny samorząd - świadczenie wysokiej jakości usług publicznych

 1. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej
 2. Opracowanie i wdrożenie strategii partycypacji społecznej.
 3. Przemyśl dostępny
 4. Efektywny Urząd - poprawa efektywności funkcjonowania urzędu miejskiego poprzez wdrożenie usprawnień
 5. Przemyśl(any) System Informacyjny (PSI)

Cel 3. Profesjonalna kadra - wzmocnienie potencjału i podniesienie kompetencji pracowników przemyskiego samorządu

 1. Program doskonalenia kompetencji miękkich pracowników samorządowych
 2. Przegląd i doskonalenie systemu zarządzania kompetencjami
 3. e-Urzędnik - cykl szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych

Kompletna Propozycja Projektu Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021  pn. "Razem zmieniamy Przemyśl" przeszła pozytywnie ocenę formalną i została skierowana do oceny merytorycznej.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 305 595,40 zł
Łączna kwota projektu: 42 494 390,40 zł

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 18-12-2020 15:17
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 07-01-2021 14:28