-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prace konserwatorskie i remontowe zabytkowych obiektów w 2020 roku

Powoli kończy się rok 2020 i możemy podsumować wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie, remontowe i budowlane realizowane w ciągu tych miesięcy w ramach działań Miasta Przemyśl. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialne były różne wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki.

  • W całości z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl - Wydziału Architektury (37 250 zł) zrealizowany został I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej w Parku Miejskim im. M. Strońskiego. Zakres prac obejmował stabilizację i konserwację podstawy kapliczki. W II etapie zaplanowanym na rok 2021 przewidziano konserwację konstrukcji drewnianej oraz elementów metalowych. Z figury na czas prac zdjęto aureolę, a decyzja o tym czy powróci w to miejsce należy do komisji konserwatorskiej, jak że nie jest ona oryginalnym elementem kapliczki.

20201214_135846.jpeg

  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nadzorował prace remontowe i konserwatorskie na zabytkowej kwaterze wojennej (nr 14) żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 i 1945-1947 na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego w Przemyślu. Objętych nimi zostało 7 mogił zbiorowych i 22 mogiły pojedyncze żołnierzy WP. Konserwacji poddany został stalowy krzyż wraz z podstawą znajdujący się w centralnej części kwatery.

    Koszt prac: 30  000,00 zł. Zadanie finansowane w 100 % przez Wojewodę Podkarpackiego.

  • W 2020 roku w Podziemnej Trasie Turystycznej zrealizowano prace dofinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: adaptacja pomieszczeń podziemi wraz z budową wyjścia ewakuacyjnego (klatka schodowa) od strony wschodniej (ul. Mostowa). Wartość robót w 2020: 180 400,00 zł, w tym dofinansowanie PWKZ - 90 400,00zł. Całkowita wartość realizacji zadania w latach 2020-2021:9 246 840,85 zł, dofinansowanie RPO: 6 935 130,57 zł. Roboty budowlane i instalacyjne inwestycja w trakcie realizacji.

podziemia.jpeg

  • Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl przeprowadził prace związane z zabezpieczeniem terenu akweduktu przy ul. Stanisława Augusta wraz wprowadzeniem oznakowania, wycinką krzewów przy zabytkowej Bramie Fortu XVII, prace pielęgnacyjne zieleni fortecznej n odcinku ul. Pasteura do mostu w Prałkowcach, wycięcie krzewów na trasie fortecznej tzw. „Sto zakrętów”, wykoszenie trasy fortecznej w Parku Miejskim tj. od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu.

fort Ostrów.jpeg

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przeprowadziło prace remontowe i budowlane w 60 zabytkowych kamienicach adminisrtowanych przez spółkę, a będących własnością wspólnot mieszkaniowych i Gminy Miejskiej Przemyśl. Zakres tych prac był bardzo różny: remonty i malowanie dachów, malowanie elewacji, remonty schodów wewnętrznych, renowacje bram wejściowych, remonty balkonów, wymiany instalacji. Wszystkie te działania zamknęły się kwotą 2 306 984 zł

pgm schody.jpeg

tekst za: Wydział Architektury UM

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-12-2020 15:08
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-12-2020 15:08