-7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2021 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar A –  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - realizuje oddział terenowy PFRON
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

  Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

1. PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. 17 283 93 00

lub

2. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 5 (parter) tel.: 16 675 20 41 - w przypadku podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 22 (I piętro) tel.: 16 675  20 75 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie do tut. Samorządu wniosków o dofinansowanie w obszarze B, C, D, F i G do dnia 19 lutego 2021r.

Składanie wniosków w Podkarpackim Oddziale PFRON dla obszaru A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zapraszam do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 15-12-2020 14:54
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 15-12-2020 15:01