20 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór kandydatek do Przemyskiej Rady Kobiet

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza

nabór kandydatek do Przemyskiej Rady Kobiet

 

Warunki formalne jakie muszą spełniać kandydatki:

 1. Miejscem ich zamieszkania oraz centrum działalności społecznej i zawodowej jest Miasto Przemyśl
 2. Mają ukończone 18 lat
 3. Posiadają co najmniej jedną rekomendację wystawioną przez:
 • instytucje lub
 • organizacje pozarządowe lub
 • osoby fizyczne poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz Miasta Przemyśla.
 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Urząd Miejski w Przemyślu - „Przemyska Rada Kobiet" w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 lub elektronicznie (w tytule maila należy podać „Przemyska Rada Kobiet")  na adres w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2021 r.
 2. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po upływie terminu określonego §4 ust.3 niniejszego Zarządzenia lub niekompletne, w których nie zostały wypełnione wszystkie rubryki, nie będą rozpatrywane.
 3. W terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie po upływie terminu wyznaczonego na składanie formularzy zgłoszeniowych, Prezydent Miasta Przemyśla wybierze spośród zgłoszonych ofert w drodze losowania członkinie Przemyskiej Rady Kobiet w liczbie od 7 do 15 w zależności od liczby zgłoszeń.

PDFZarządzenie Nr 477/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Kobiet oraz ustalenia zasad naboru i jej działania.

DOCZal. Nr 1 - Formularz zgloszeniowy organizacji.doc
DOCZal. Nr 2 - Oświadczenie kandydatki o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc
DOCZal. Nr 3 - Formularz zgłoszeniowy osób fizycznych.doc
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 15-12-2020 14:27
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-12-2020 08:17