16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają rozmowy w sprawie realizacji programu „Mieszkanie dla rozwoju"

Po popisaniu w ubiegłym miesiącu porozumienia określającego ramy współpracy Krajowego Zasobu Nieruchomości i Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowej przyszedł czas na konkretne rozmowy w tej sprawie. 14 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie Wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Michała Sroki z włodarzami gmin z naszego regionu, które podobnie jak Przemyśl przystąpiły do programu: Sanoka, Mielca oraz Gminy Medyka.

W spotkaniu obok jego gospodarza, czyli Prezydenta Wojciecha Bakuna , wzięli udział także Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan oraz Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, a także Skarbnik naszego miasta Monika Czuryk. Rozmowy dotyczyły formy współpracy KZN w postaci tzw. Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z wymienionymi miastami biorącymi udział w programie oraz kolejnych kroków formalnych związanych z przystąpieniem do inicjatywy.  Na terenie tych gmin planowane jest powstanie w pierwszym etapie łącznie około 600 mieszkań zlokalizowanych na działkach Krajowego Zasobu Nieruchomości, jak i gminnych.

Celem programu „Mieszkanie dla rozwoju” jest zredukowanie ilościowego i jakościowego deficytu mieszkań w Polsce. Jest on skierowany do osób, których nie stać na najem lub zakup własnego mieszkania na warunkach rynkowych. Inwestycje mieszkaniowe mają także być wsparciem dla dynamiki rozwoju lokalnych samorządów. Przemyskie mieszkania, których powstanie jest planowane w ramach programu, mają być zlokalizowane na działce przy ulicy Bakończyckiej, w pobliżu ścisłego centrum miasta.

Spotkanie włodarzy w sprawie programu "Mieszkanie dla rozwoju". Uczestnicy: Prezydent Wojciech Bakun, Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan oraz Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, a także Skarbnik naszego miasta Monika Czuryk

tekst i zdjęcie: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-12-2020 15:42
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-03-2021 09:34