Konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa

Końcem listopada br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs Forum Polsko-Czeskiego na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa.

 

 

e140bc59-cb39-4f1e-a0eb-e1c93b0870b5.png
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe, publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Termin nadsyłania ofert upływa 30 grudnia 2020 roku. Wysokość środków finansowych przewidzianych w konkursie opiewa na kwotę 435 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane w terminie od 15 lutego do 15 grudnia 2021 roku.

 

Celem konkursu jest wspieranie działań ukierunkowanych na:

  • nawiązywanie nowych oraz wzmacnianie istniejących kontaktów służących rozwijaniu współpracy pomiędzy społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w kontekście relacji dwustronnych oraz współpracy regionalnej,
  • pobudzanie polsko-czeskiej współpracy dwustronnej w różnych obszarach, m.in. kultury, edukacji, współpracy młodzieży, ochrony środowiska, innowacyjności gospodarki,
  • wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, w tym współpracy instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia pod kątem analizy polskich i czeskich doświadczeń, m.in. w walce z epidemią COVID-19.

 

Regulamin konkursu, formularz oferty i kosztorysu, wytyczne dla oferentów, istotne postanowienia umowy, oświadczenie dla oferentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Ogłoszone zostało również zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”.

 

Pod ogłoszeniem znajdują się formularze, które podmiot i wskazany przedstawiciel organizacji powinien wypełnić w celu zgłoszenia kandydatury. Zaproszenie znajduje się na stronie MSZ.

 

forum gł.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-12-2020 14:42 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 08-12-2020 14:45

Na skróty