14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana granic Miasta Przemyśla

Trwają prace nad przygotowaniem materiałów dotyczących zmiany granic miasta Przemyśla. Projektowany zasięg nowych granic miasta wynikać będzie z wykonywanych analiz i zgromadzonych dokumentów. Uchwałą Nr 128/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Rada Miejska w Przemyślu potwierdziła wolę prowadzenia przez Prezydenta Miasta Przemyśla prac nad przygotowaniem wniosku dotyczącego poszerzenia granic miasta.
W dniu 14 sierpnia 2007r. 2007r. Prezydent Miasta Przemyśla podpisał umowę z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w ramach której zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców miasta i okolic. Raporty z analiz oraz wnioski dotyczące postaw społecznych mieszkańców, w tym zagrożeń i szans wynikających z poszerzenia granic miasta, zostaną przedstawione do końca października 2007r.

Autor: Joanna Balawender-Wcisło

Opublikował:  | Data publikacji: 30-08-2007 14:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09