18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czekamy na wydarzenia kulturalne na Zamkowej scenie

Panująca epidemia i związane z nią obostrzenia, mocno ograniczyły nasze życie społeczne. Tęsknimy szczególnie do wydarzeń kulturalnych, w których możemy uczestniczyć na żywo. Mając nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się spotykać na przykład w zamkowej sali widowiskowej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki przygotowuje cykl wydarzeń, na organizację których chce pozyskać dofinansowanie z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski są już przygotowywane i zostaną złożone jeszcze w tym miesiącu. 

Przemyska jednostka kultury, którą jest PCKiN "Zamek" składa swoje projekty do:

logo_MKiD.jpeg

  • Programu Kultura dostępna, którego celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Planowane wydarzenie nosi nazwę "Przemyski przegląd filmów optymistycznych" , a jego koszt został określony na 50 tys. zł.

  • Programu Kultura ludowa i tradycja, którego celem jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

W ramach tego programu przemyski "Zamek" planuje organizację dwóch wydarzeń: "Folklor regionu przemyskiego" (planowany koszt 37 500 zł) i "Żywot zbójnicka Janicka" (planowany koszt 40 000 zł).

  • Programu Muzyczny ślad, którego celem jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki oraz tańca.

Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie zobaczymy widowisko muzyczno-taneczne Helena i Skrzetuski (planowany koszt 43 000 zł).

  • Programu Promocja czytelnictwa mającego na celu wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Dzięki finansowemu wsparciu z programu będzie się mógł odbyć "XXI Festiwal Poezji - Ogrody Poetów, Cyprian Kamil Norwid" (planowany koszt 60 000 zł).

  • Programu Infrastruktura domów kultury, który ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Uzyskane dofinansowanie pozwoliłoby na organizację "Letnich wieczorów artystycznych - spotkania ze sztuką różnych kultur - Dziedziniec Sztuki IV" (planowany koszt 82 000 zł).

źródło informacji: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek"

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-11-2020 15:25
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 20-11-2020 15:24