1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pieniądze spoza budżetu miasta dla przemyskich szkół

W drugiej połowie listopada br. dotarły do nas dobre wiadomości dotyczące dodatkowych pieniędzy spoza budżetu miasta, które trafią do przemyskich szkół. Osiem naszych szkół otrzyma wsparcie z programu "Aktywna Tablica", doceniony został także wniosek Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w programie Erasmus+. Staramy się także o pieniądze z RPO województwa podkarpackiego na poprawę jakości kształcenia zawodowego.

Zaledwie kilka dni temu dotarła do nas informacja o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach programu "Aktywna Tablica". To wieloletni, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024. Przeznaczono na niego łącznie 361 455 000 zł, z czego w 2020 r. – 35 000 000 zł. Szkoły mogą przeznaczyć wsparcie na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Zakupy mogą także dotyczyć innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym:

  • tablicy interaktywnej (tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym lub tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego),
  • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
  • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

aktywna tablica program.jpeg

Wnioski złożył Wydział Edukacji i Sportu UM w imieniu ośmiu szkół : 

  • 3 Liceów (I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3)
  • 3 Techników (Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych, Technikum Specjalne Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Technikum Specjalne Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3)
  • 2 Branżowych I Stopnia (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3)

Koszt całkowity wyniósł 136 500 zł, kwota dotacji 109 200 zł, wkład własny Miasta 27 300 zł.


Niedawno otrzymaliśmy także informację o przyznaniu finansowego wsparcia w ramach Programu Erasmus+ Zespołowi Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Wniosek złożony przez Dyrektora placówki dotyczy praktyk szkolnych w Hiszpanii i Portugalii. Szkoła otrzyma na ten cel 147 892 €.

eu_flag-erasmus_vect_pos.jpeg


To jednak nie koniec starań o zdobycie dodatkowych pieniędzy dla przemyskiej oświaty. 18 listopada br. złożony został także wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oś IX jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Nasz wniosek nosi nazwę Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów, a wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na m. in.: doskonalenie nauczycieli, staże uczniów, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, warsztaty i kursy. Rozstrzygnięcie przewidywane jest na I kwartał przyszłego roku.

źródło: Wydział Edukacji i Sportu

Obraz Tomasz Mikołajczyk z Pixabay

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-11-2020 13:54
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-11-2020 13:56