We wspólnych tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji biorą udział m.in. miasta zrzeszone w Związku Miast Polskich, członkowie Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza oraz Samorządów dla Polski.

Z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, do akcji włączyły się także liczne miasta z zagranicy - Londyn, Barcelona, Oslo, Düsseldorf, Praga, Budapeszt, Bratysława, Madryt, Kopenhaga, Gandawa, Birmingham i Reykjavik.

Prezydenci miast i burmistrzowie wystąpili ze wspólnym apelem, przypominając jaką rolę i znaczenie ma tolerancja w życiu małych ojczyzn, przypomnieli fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji oraz wyrazili także solidarność ze wszystkimi dyskryminowanymi i wykluczonymi. 

W niektórych miastach uczestniczących w obchodach zostaną podświetlone wybrane obiekty.

Apel_toletrancja.jpeg

Treść APELU znajduje się w załączniku.