18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

„W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

i pozostańmy zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

“In times of COVID-19, don’t give up on antimicrobial resistance (AMR)
and stay united to preserve antimicrobials” (WHO)

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  (18 listopada 2020)

i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach   (18-24 listopada 2020)

 

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy  Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control).

W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w  2015 r.

Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials" WHO).

Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020:

Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe.

Antybiotyki:

nie działają na wirusy,

działają na bakterie,

naużywane tracą skuteczność,

Pamiętaj!

Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,

Stosuj się do zaleceń lekarza,

Nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej

Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach

PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:

Często myj lub dezynfekuj ręce

Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej

Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy
o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php

                        

PDFUlotka kampanii.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 12-11-2020 14:46
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 17-11-2020 12:17