Pierwsza umowa z Wykonawcą w ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” została podpisana

Pierwsza umowa z Wykonawcą w ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” została podpisana

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w zakresie dostawy i montażu kotłów na biomasę
w ramach projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”. Do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum: RAKOCZY STAL Sp. z o.o., ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola; Partner 1 - Rakoczy Stal Sp. jawna,
ul. Torowa 49, 37-400 Nisko.

Jednocześnie do czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad prawidłowym montażem kotłów na biomasę wybrana została firma: PRZEMPOL Sp. z o.o., Nehrybka 249, 37-700 Przemyśl.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową z Wykonawcą to 90 dni od dnia jej podpisania.

Jeszcze w listopadzie rozpoczną się prace związane z wymianą kotłów na biomasę w ramach realizacji ww. projektu.

W ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” każdy jego uczestnik otrzyma najnowocześniejsze urządzenie grzewcze posiadające certyfikat 5 klasy efektywności energetycznej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymagania normy ECO DESIGN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Ponadto zgodnie z indywidualnym wyborem uczestników projektu, przedmiotem dostawy i montażu będą również zasobniki ciepłej wody użytkowej o pojemności odpowiednio: 150 litrów, 200 litrów oraz 300 litrów współpracujące z kotłem na biomasę oraz wkłady kominowe niezbędne do prawidłowej eksploatacji nowego urządzenia grzewczego.

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Maciej Wolański Data publikacji: 05-11-2020 15:26 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 22-03-2021 11:18

Na skróty