-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

USC w czasie epidemii

Urząd Stanu Cywilnego w Przemyślu ze względu na epidemię koronawirusa działa w ograniczonym zakresie. Jednak wiele spraw można załatwić za pośrednictwem e-PUAP lub listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Ślub? Para młoda, świadkowie i 1 gość

Przemyśl znajduje się w czerwonej strefie. Wprowadzone ograniczenia w uroczystościach rodzinnych dotyczą nie tylko wesel, ale również ślubów. Od 28 października ten może się odbyć z udziałem maksymalnie 5 osób, włącznie z parą młodą i świadkami. Oznacza to, że poza parą młodą i świadkami, w uroczystości może wziąć udział jeszcze jedna osoba. Kierownik USC udzielający ślubu wraz z obsługą ślubów nie są wliczani do limitu uczestników uroczystości. Złożenie w urzędzie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Dokumentów nie można złożyć za pośrednictwem e-PUAP ani korespondencyjnie.

Zgony bez rezerwacji

Bez umówienia wizyty Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zgony. Przepisy nie zezwalają na rejestrację zgonów korespondencyjnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Konieczna jest wizyta w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego – jedna osoba zgłaszająca.

Sprawy przez e-PUAP lub pocztę

Bez konieczności wizyty w urzędzie można zarejestrować urodzenie dziecka za pośrednictwem zgłoszenia przez e-PUAP, złożyć wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego lub o zmianę imienia, nazwiska, sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Sprawy wymagające umówienia wizyty

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie konieczna w przypadku składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Jednak na takie wizyty należy wcześniej się umówić. Osobiste złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego wymaga również umówienia wizyty w USC.

Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego

Rejestracja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego odbywa się drogą pocztową – nie załatwia się spraw osobiście

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-10-2020 12:32
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 28-10-2020 12:30