18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień Wszystkich Świętych - Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchu

Zbliża się 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach i przewidywane w związku z nim utrudnienia, w czasie listopadowego święta na ulicach zlokalizowanych w pobliżu przemyskich cmentarzy zostanie wprowadzona zmiana oznakowania i organizacji ruchu. Zmiany te obowiązywać będą w dniach od 31 października do 2 listopada br.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą wprowadzonych zmian i zachęcamy wszystkich kierowców (i nie tylko) do zapoznania się z nią.

 

 

 

 

Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla w okresie „Wszystkich Świętych” w dniach od 31 października do 2 listopada br.

 

 

            I. Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego.

 

1) Odcinek ulicy Słowackiego (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysława - oznakować znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i „tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”. Znak ustawić za wjazdem na parking a na końcu muru cmentarnego ustawić znak
D-18 z tabl. T-3a „koniec”. Natomiast lewą stronę ulicy Słowackiego – na ww. odcinku ulicy oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

2) Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2020 r.
w godz. 10.00 – 18.00.

 

3) Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakować obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami
T-24 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

4) Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika” a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

5) Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ul. Grochowską
do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakować znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz ustawić jeden separator drogowy – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. -  2.11.2020 r.

 

6)  Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ (kierunek jazdy w dół) oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Znaki B-36 ustawić obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej
– od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicy Grochowskiej z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej oznakować (kierunek do góry) znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

7) Wylot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

8) Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” /znak ustawić na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r.- 2.11.2020 r.

 

9) Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) oznakować znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” oraz znakiem C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” –oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

10)  Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską oznakować znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

11)  Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską (kierunek jazdy w dół) oznakować znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

12) Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską oznakować znakiem
C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 31.10.2020 r. - 2.11.2020 r.

 

13)  Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2020 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 

14)  Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego ustawić znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców
i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2020 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 

 

                  II Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

 

1) Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl.
„nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać
w dniu 1.11.2020 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 

2) Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego oznakować znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2020 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej ustawić na:

- ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny

- ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały

- ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski

- ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego

 

3) Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania
z ulicą Cmentarną oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 1.11.2020 r.

4) Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do skrzyżowania
z ulicą Okrzei oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 1.11.2020 r.

 

5) Odcinek ulicy Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (prawa strona) oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 1.11.2020 r.

 

6) Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 1.11.2020 r.

 

Cmentarz_slowackiego_fot_G_Karnas_6265net.jpeg

publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-10-2020 12:57