-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zasady funkcjonowania szkół w Przemyślu w czasie obowiązywania w mieście strefy czerwonej

Ze względu na to, że Przemyśl znajduje się w strefie czerwonej, od poniedziałku, 19 października br. zmienione zostały zasady funkcjonowania szkół i placówek.

 

♦ Przedszkola i szkoły podstawowe będą funkcjonowały tak jak dotychczas, chyba że w danej szkole czy przedszkolu decyzją sanepidu forma nauki zostanie czasowo zmieniona. ​​​​​

 

♦ Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkół w Przemyślu przejdą w tryb kształcenia na odległość.

 

♦ Wyjątkowo nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych  specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone będą w nich  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

 

♦ Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

♦ W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.

 

♦ Ograniczeniem nie będą objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

 

♦ Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie.

 

Wymienione wyżej zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą stosowane do czasu obowiązywania w Przemyślu strefy czerwonej. Za organizację kształcenia  odpowiada dyrektor szkoły/placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.

 

student-5560977_1920.jpeg

fot. pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-10-2020 11:40
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-10-2020 11:45