7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Inkubator pomysłów – nowatorskie rozwiązania dotyczące włączenia społecznego

Jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego stały się jego uczestnikami? Jak wyrównać szanse? Jak pomóc odnajdywać się w społeczności i włączyć w jej tworzenie? Do 26 października trwa nabór do Inkubatora pomysłów, gdzie można zgłaszać skuteczne rozwiązania tych kwestii. 

Inkubator pomysłów to projekt wspierający oddolnie tworzonych innowacji społecznych, skierowanych do osób z doświadczających wykluczenia (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie itd.), ich opiekunów oraz aktywistów i organizacji zajmujących się włączeniem społecznym. Inkubator pomysłów to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Stocznia i Gminy Miasta Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni).

Pomysłodawcy najlepszych rozwiązań otrzymają wsparcie merytoryczne w ich opracowaniu oraz grant (ok 40 000 złotych) na przetestowanie ich działania.

W trwającym naborze może wziąć udział każdy – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy. Pomysły można zgłaszać przez formularz dostępny na stronie https://inkubatorpomyslow.org.pl/ , na której  znajdują się najważniejsze informacje o inkubatorze pomysłów.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 16-10-2020 11:56
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 16-10-2020 12:02