-5 °C
  • PL
  • EN
  • DE

Urzędnicy policzyli głosy oddane na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok.

Grafika Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla na 2021 rok

W dniu dzisiejszym, 14 października br. zgodnie z harmonogramem miały zostać ogłoszone wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok. Pomimo, że pracownikom Urzędu Miejskiego w Przemyślu udało się zakończyć prace związane z liczeniem i weryfikacją oddanych głosów zabrakło akceptacji wyników głosowania przez Komisje ds. Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z Regulaminem wyniki muszą zostać zaakceptowane przez większość członków przedmiotowej Komisji, niestety nie udało się zebrać wymaganej liczby jej członków, aby zakończyć ostatecznie prace i umożliwić Prezydentowi Miasta ogłoszenie oficjalnych wyników.

Zaplanowane oficjalne ogłoszenie nie mogło się więc z oczywistych względów odbyć. Obecnie Prezydent posiada wyniki, które będą przedmiotem prac Komisji. Wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta forma aktywności i partycypacji obywatelskiej w naszym mieście, dlatego Prezydent Miasta podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości wyniku prac liczenia i weryfikacji głosów dokonanych przez pracowników Urzędu Miejskiego - przy czym zaznaczamy, że wyniki dla ich formalnej ważności wymagają akceptacji ww. Komisji.


Dla przypomnienia, każdy mieszkaniec mógł oddać po jednym głosie na wybrany przeze siebie 1 projekt w każdej z trzech kategorii. Oto jak przedstawia się liczba oddanych głosów na każdą z kategorii:

I – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 9024 głosy (4533 głosy oddano elektronicznie, 4491 głosów oddano w formie tradycyjnej)

NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII I liczba głosów elektronicznych liczba głosów tradycyjnych razem
BO11 - AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 28 0 28
BO18 - STWORZENIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ W POSTACI NAPISU 29 0 29
BO15 - MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI 37 8 45
BO08 - BOISKO SPORTOWE PRZY ULICACH WŁADYCZE 58 4 62
BO04 - AUDIO - PRZEWODNIK PO PRZEMYŚLU 82 0 82
BO09 - PARK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 75 92 167
BO17 - WYBIEGI DLA PSÓW W PRZEMYŚLU 144 84 228
BO16 - DOSTOSOWANIE FORTECZNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ DLA 19 263 282
BO05 - PUMPTRACK - ROWEROWY PLAC ZABAW 269 18 287
BO02 - SPORTOWO-REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA. 133 191 324
BO10 - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI DO ULICY RZECZNEJ 167 184 351
BO06 - ZABAWA BEZ BARIER ! 190 336 526
BO03 - PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY - PLAŻOWE 335 249 584
BO07 - WIESZ CO CIĘ UCIESZY NOWY CIĄG PIESZY!- UWAGA! … 325 568 893
BO12 - BUDOWA MOSTKU NA PRZEPŁAWCE ORAZ ŚCIEŻKI PIESZO 1063 62 1125
BO14 - PROJEKT BEZPIECZNY PRZEMYŚL 337 883 1220
BO01 - SKATE PARK PRZY UL. 22 STYCZNIA 910 317 1227
BO13 - ZADASZENIE ORLIKA W FORMIE NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO … 332 1232 1564
Razem 4533 4491 9024

II – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 5885 głosów (2812 głosów oddano elektronicznie, 3073 głosów oddano w formie tradycyjnej)

NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII II liczba głosów elektronicznych liczba głosów tradycyjnych razem
BO06 - REMONT  UL. NARUTOWICZA 9 4 13
BO22 - PLAC ZABAW SOBÓTKI 18 0 18
BO18 - UTWARDZENIE TERENU PRZY ULICY PRZEKOPANEJ 27 0 27
BO27 - REMONT UL. PASTEURA 20 8 28
BO29 - BEZPIECZNE OSIEDLE RYCERSKIE WYMIANA OŚWIETLENIA. 25 3 28
BO15 - UTWORZENIE MINI PLACU ZABAW WEWNĄTRZ OSIEDLA PRZY … 31 0 31
BO11- ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 40 6 46
BO21 - BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. RODZINNEJ 6 41 47
BO02 - SZCZĘŚLIWA WYSPA  PLAC ZABAW PRZY  UL. WŁADYCZE 62 5 67
BO04 - ROZBUDOWA REKREACYJNEJ INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU … 66 4 70
BO23 - PLAC ZABAW  67 7 74
BO01 - ZIELONE PODWÓRKO STAREGO MIASTA 66 12 78
BO03 - UMIESZCZENIE NA TERENIE OSIEDLA STARE MIASTO DODAT… 80 2 82
BO19 - ROZSZERZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY STADIONIE … 60 24 84
BO12 - ROZBUDOWA URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT  DBANIE O ZDR… 43 44 87
BO08 - MODERNIZACJA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI ZEW… 64 37 101
BO30 - CHODNIK DLA PIESZYCH 23 82 105
BO17 - PLAC ZABAW 30 77 107
BO33 - POPRAWA JAKOŚCI ROWÓW I POBOCZY  UL. KRUHEL WIELKI 64 52 116
BO24 - REMONT CHODNIKA PRZY UL. ZYBLIKIEWICZA OD UL. W. POLA… 3 127 130
BO13 - GÓRKA SANECZKOWA - MAŁPI GAJ 94 59 153
BO09 - INTERAKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA OSIEDLU SALEZJ… 136 60 196
BO32 - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI ZLOKALIZOWANEJ NA … 20 190 210
BO16 - WYKONANIE INSTALACJI DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA … 72 139 211
BO07 - WYKONANIE INSTALACJI DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA … 50 184 234
BO26 - ROZBUDOWA PARKU REKREACJI PRZY POSIR 238 51 289
BO20 - STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  BAKOŃCZYCE 147 144 291
BO14 - REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY … 12 280 292
BO25 - ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TUWIMA 311 2 313
BO10 - PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO  CHODNIKA PO PRAWEJ STR… 61 296 357
BO34 - PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY - PARK ZIEL… 172 195 367
BO28 - REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI BOCZNEJ ULICY … 200 186 386
BO31 - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ STREFY … 5 575 580
BO05 - REMONT NAWIERZCHNI UL. RADOSNEJ 490 177 667
Razem 2812 3073 5885

III – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 4703 głosów (2421 głosów oddano elektronicznie, 2282 głosy oddano w formie tradycyjnej)

NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII III liczba głosów elektronicznych  liczba głosów tradycyjnych razem
BO16 - PIŁKARSKI TURNIEJ PRZEMYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWY 2 0 2
BO07 - AKADEMIA NIEPODLEGŁEJ  PODZIELMY SIĘ  KULTURĄ! 12 5 17
BO11 - ORGANIZACJA ZAWODÓW BIKE JUMP 22 0 22
BO28 - ŚWIĘTO OSIEDLA RYCERSKIE 19 3 22
BO10 - ZMALUJMY COŚ RAZEM ! 26 0 26
BO04 - IGRZYSKA DZIECI  I MŁODZIEŻY (NIE)PEŁNOSPRAWNEJ 46 1 47
BO05 - SIATKARSKI TURNIEJ POKOLEŃ 24 31 55
BO01   Dni talentu - z Przemyśla do ekstraklasy 40 18 58
BO09 - PIKNIK RODZINNY 29 46 75
BO08 - WIOSENNE PRZEBUDZENIE Z PRZEMYSKĄ GRUPA ROWEROWĄ 48 28 76
BO25 - AUGUSTIADA  FESTYN RODZINNY 52 51 103
BO06 - FESTIWAL BAJKI 75 29 104
BO12 - PRZEMYSKIE KINO PLENEROWE 103 11 114
BO19 - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TWIERDZA PRZEMYŚL 49 70 119
BO15 - WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ WEHIKUŁ … 99 23 122
BO14 - BALLADA PRZY OGNISKU 47 81 128
BO18 - SAN FILM FESTIWAL 133 3 136
BO13 - I PRZEMYSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W JĘZYKU ANGIE 40 132 172
BO29 - KWIETNIKI PRZY WYBRZEŻU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II 178 7 185
BO02 - ŚWIĘTO OSIEDLA  17 179 196
BO24 - PRZEMYSKI DZIEŃ SPORTU 178 23 201
BO03 - PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA 68 138 206
BO23 - RODZINNY PIKNIK Z EKOLOGIĄ 42 170 212
BO22 - BOOKCROSSING PRZEMYŚL  CZYLI ŚWIADOMY RECYKLING! 116 108 224
BO20 - DZIEŃ POSIRU I ULICY MICKIEWICZA 211 49 260
BO26 - KONKURS TALENTÓW MUZYCZNO-WOKALNYCH 22 248 270
BO21 - PIKNIK RODZINNY ŚWIĘTO KAZANOWA 27 287 314
BO17 - II EDYCJA. TURNIEJ PRZEMYSKICH SKRZATÓW 130 192 322
BO27 - ORGANIZACJA PIŁKARSKIEGO TURNIEJU PATRIOTYCZNEGO … 17 317 334
BO30 - ŚWIĘTO OSIEDLA  549 32 581
Razem 2421 2282 4703

 

 

×

Wyszukaj w serwisie