Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bielsko-Biała - działania Straży Miejskiej przeciwko smogowi z wykorzystaniem dronów

Projekt został był realizowany w Bielsku-Białej przez Straż Miejską od stycznia do marca 2019 roku, a jego koszt (zakup samego urządzenia) wyniósł 200 tys. złotych. Zidentyfikowany problem, który był bezpośrednią przyczyną zastosowania drona do pomiary zanieczyszczeń, to wzrastający poziom smogu na skutek spalania nieodpowiednich dla celów grzewczych produktów w gospodarstwach domowych.

Główne efekty: identyfikacja gospodarstw, w których spalane są niedozwolone produkty (z tworzyw sztucznych, butelki PET, emaliowane drewno, sklejki, wilgotne drewno itp.).

Wykorzystane technologie: drony firmy Flytronic S.A. wyposażone w czujniki pomiaru zanieczyszczeń (pomiar zdalny, zastosowanie laserowego licznika rozsianych cząstek stałych dla: etanolu, amoniaku, chlorku wodoru oraz formaldehydu).

Wykorzystane dane: analiza składu chemicznego dymu wydobywającego się z domów jedno- i wielorodzinnych.

Inne ciekawe informacje: w wyniku lotów wskazywane są budynki generujące największe zanieczyszczenia .

dron wykorzystywany do pomiaru zanieczyszczeń

zdjęcie: www.um.bielsko.pl