Komunikaty RSO

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nasz system wysyła powiadomienia w aplikacji mobilnej "Miasto Przemyśl" przekazując komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. Komunikaty dostępne są również poniżej w sytuacji ich opublikowania będą one automatycznie udostępniane na niniejszej stronie.