5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu pełni Pan Andrzej Daćko – inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami w Strukturze Urzędu Miejskiego w Przemyślu w Wydziale Spraw Społecznych.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu – Andrzej Daćko

adres do korespondencji:  Rynek 1 , 37-700 Przemyśl

telefon: 16 675 20 41

e-mail: a.dacko@um.przemysl.pl

 

PDF   Zarządzenie Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-09-2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu..pdf

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

pen-631321_1920.jpeg

zdjęcie: jacqueline macou z Pixabay

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-09-2020 14:17
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 30-09-2020 15:06