7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powstaje Podkarpacka Mapa Obiektów Historyczno-Kulturalnych - Ty też możesz pomóc w jej tworzeniu!

W imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu „Podkarpackiej Mapy Obiektów Historyczno-Kulturalnych”: muzeów, galerii, wystaw, sali pamięci, zbiorów historycznych, księgozbiorów, skansenów, pomników i innych ciekawych miejsc oraz zasobów z terenu naszego województwa.

 

 

 

 

Do udziału w akcji zachęcamy szczególnie:  przedstawicieli organizacji pozarządowych, domy kultury, szkoły, świetlice, prywatnych kolekcjonerów, organizacje młodzieżowe i harcerskie, grupy rekonstrukcyjne, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczych straży pożarnych, uniwersytety trzeciego wieku, parafie i inne związki wyznaniowe oraz wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie takiej mapy.

 

 

Inicjatywa ta, realizowana jest w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2020 i ma na celu zamieszczenie na dedykowanej stronie internetowej wirtualnej mapy województwa podkarpackiego, na której zaznaczone będą wszystkie miejsca, gdzie zgromadzone są różne zbiory nawiązujące do kultury i historii Polski, nie tylko historyczne, ale i współczesne. W ten sposób powstanie wirtualna ścieżka edukacyjna po miejscach, w których znajdują się zbiory i kolekcje przedmiotów nawiązujących do lokalnego dziedzictwa Podkarpacia.

 

Będzie to wyjątkowa forma promocji i upowszechniania wiedzy o zasobach znajdujących się w dyspozycji zarówno podmiotów publicznych z województwa podkarpackiego, jak i prywatnych kolekcjonerów.

 

Edukacyjna ścieżka ma stanowić cenne narzędzie w oparciu o które będzie można tworzyć programy lekcji historii w terenie, wycieczki edukacyjne, atrakcje turystyczne oraz upowszechniać wiedzę o miejscach pamięci, historii i kulturze naszego regionu.

 

 

Dzięki możliwości stałego dodawania i aktualizowania przez zainteresowanych informacji, zdjęć i filmów, powstanie wyjątkowa platforma wymiany wiedzy i promocji o naszych małych ojczyznach.

 

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie w wersji elektronicznej wykazu obiektów historyczno-kulturalnych, opisów posiadanych zbiorów, danych teleadresowych, adresów stron internetowych, zdjęć w formacie JPG – kolory w standardzie RGB, rozdzielczość minimum 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2560 pixeli) – oraz filmów w jakości HD+ (format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI), prezentujących tego typu placówki kultury, funkcjonujące na terenie Przemyśla oraz powiatu przemyskiego.

 

Powyższe materiały prosimy przesyłać na adres: do wtorku, 20 października br.

 

► Więcej informacji na ten temat udziela pracownik Biura Wojewody Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pan Krystian Pasternak – tel. 17 867 12 54.

 

mapa1.jpegzdjęcie poglądowe

publikacja: Agata Czereba

zdjęcia: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-09-2020 15:46
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-09-2020 15:51