12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski Program Stypendialny

Szanowni Studenci,

 

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla na podstawie rekomendacji powołanej przez organ Komisji Stypendialnej. Głównym założeniem przyznawanego przez Prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych żaków studiów stacjonarnych. Owo wsparcie jest nagrodą za zaangażowanie i trud wkładane w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną oraz sportową. Ma ono być również motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników.

 

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego w ramach Przemyskiego Programu Stypendialnego, stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie następujące kryteria:

 

  • jest studentem studiów stacjonarnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu),
  • jest studentem zaliczonym do grupy dziesięciu studentów z najwyższą średnią ocen na roku studiów poprzedzających złożenie wniosku lub studentów z najwyższą średnią wyniku egzaminu dojrzałości (w przypadku studentów I roku studiów),
  • rok poprzedzający złożenie wniosku zaliczył w terminie określonym w regulaminie,
  • nie przebywa na urlopie,
  • angażuje się w działalność społeczną, kulturalną lub sportową Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

 

 

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie od 1 października do 31 października br.

 

♦ osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1)

lub

♦ za pośrednictwem sekretariatu PWSW

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium reguluje Uchwała Nr 142/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2016 r.PDFuchwala-nr-142_2016.pdf - stypendia PWSW.pdf (232,59KB) oraz Uchwała Nr 257/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Przemyskiego Programu Stypendialnego ► PDFuchwala-nr-257.pdf - zmiany Przemyski Program Stypendialny.pdf (43,07KB).

 

 

DO POBRANIA:

PDFWNIOSEK O STYPENDIUM.pdf (255,64KB)

 

 

student-3500990_1920.jpeg

publikacja: Agata Czereba

zdjęcie: Pixabay

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-09-2020 08:30
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 11-10-2022 08:52