7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Aplikacja uszczelni system gospodarowania odpadami?

Delegacja przemyskiego samorządu odwiedziła położony na lubelszczyźnie Świdnik, aby zapoznać się z działaniem i możliwościami aplikacji stworzonej specjalnie dla tego miasta, wykrywającej nieprawidłowości w składanych przez mieszkańców tzw. deklaracjach śmieciowych. Być może taki program komputerowy zacznie działać także w naszym mieście.

24 września na zaproszenie władz Świdnika odwiedzili to położone niedaleko Lublina miasto: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej Wojciechem Rzeszutko, Skarbnik Miasta Monika Czuryk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Karol Wilk oraz przedstawiciel Biura Informatycznego Janusz Czajka. W trakcie spotkania z Sekretarzem Miasta Ewą Jankowską zapoznali się z możliwościami jakie daje samorządom aplikacja powstała w ramach rządowego programu GovTech, do którego Świdnik przystąpił w 2018 r. Przedsięwzięcie, w którym brały udział także cztery ministerstwa – Cyfryzacji, Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Zdrowia – miało ułatwić administracji i samorządom korzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań.

aplikacja_śmieci_1.jpeg

Program komputerowy wykrywa nieprawidłowości w składanych przez mieszkańców tzw. deklaracjach śmieciowych. Porównuje informacje z różnych baz danych. Korzysta m.in. z bazy oświatowej, ale też z bazy pomocy społecznej, w której ujęto m.in. rodziny uczestniczące w rządowych programach „Dobry Start” czy też „Rodzina 500+”. Po wczytaniu tych danych jednym kliknięciem pojawia się lista nieruchomości, na których występuje prawdopodobieństwo niezgodności z deklaracją śmieciową. Te informacje mogą być podstawą do przeprowadzania czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W Świdniku do tej pory (program działa od końca sierpnia) udało się około 500 osób nieujętych w deklaracjach śmieciowych. Namierzane są nie konkretne z imienia i nazwiska osoby, a raczej konkretna nieruchomość, co do której istnieją podejrzenia, że zamieszkuje je większa liczba osób niż wskazane w deklaracji. Jeżeli podejrzenia się potwierdzają, właściciel nieruchomości jest proszony o złożenie wyjaśnień. Urzędnicy w Świdniku oceniają, że efekt finansowy tych działań może wynieść nawet 200 tys. złotych.

aplikacja_śmieci_2.jpeg

Przemyśl może skorzystać z tego rozwiązania już niedługo - prowadzone są rozmowy mające na celu podpisanie umowy o udostępnieniu aplikacji i możliwości wykorzystania jej przez przemyski samorząd do uszczelnienia systemu opłat za odpady komunalne.

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcia: Robert Bal

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-09-2020 14:46
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 28-09-2020 14:46