7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

RIO stwierdziło nieważność uchwały, którą radni nie udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium [aktualizacja]

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie podjął 15 września br. uchwałę negatywnie opiniującą uchwałę nr 88/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium za 2019 rok. Przypomnijmy, że radni podjęli decyzję o nieudzieleniu absolutorium. Na podstawie wspomnianej opinii 22 września Kolegium RIO w Rzeszowie stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej.

Skład Orzekający RIO w Rzeszowie opiniując negatywnie uchwałę nr 88/2020 wskazał jako powody:

  • brak dokonania przez Radę Miejską kompleksowej oceny wykonania budżetu i ustalenia sytuacji finansowej Gminy na koniec 2019 roku,
  • analizę wybranych jednostkowo elementów wskazanych niewykonanych powodów i wydatków inwestycyjnych bez ustalenia ich wpływu na całościową realizację budżetu w roku 2019,
  • nieustalenia obiektywnych przyczyn braku realizacji wybranych dochodów i wydatków oraz nieustalenia, czy Prezydent ponosi winę za niewykonanie budżetu w tym zakresie,
  • dokonanie oceny wybranych elementów budżetu pod kątem ich procentowego wykonania w stosunku do założonego planu, zamiast pod kątem zasad prawidłowego gospodarowania finansami według art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. pod kątem zgodności z prawem, zasad ekonomii, celowości i rzetelności.

Poniżej publikujemy pełną treść opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

PDFUchwała Nr 11/50/2020 z dnia 15 września 2020 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

oraz uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzającą nieważność uchwały Nr 88/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu:

PDFUchwała Nr XXII/1897/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 23-09-2020 11:37
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 28-09-2020 09:31