1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza nabór uzupełniający do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

Powyższy nabór dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne automatyczne kotły na ekogroszek.

 

Dostępna liczba kotłów na ekogroszek w ramach naboru uzupełniającego to 8 szt.

 

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla
 • nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na ekogroszek nie posiada dostępu do sieci ciepłowniczej i sieci gazowej,
 • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany - mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
 • dotychczasowy tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
 • właściciele budynku nie mają nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Przemyśl (podatki, opłaty za śmieci),
 • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne, itp.).

 

Udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła.

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej oraz osoby posiadające jedynie stary kocioł gazowy. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Deklaracje w ramach naboru uzupełniającego można będzie składać (w trybie ciągłym) osobiście od 23 września 2020 r. , w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

 

Urząd Miejski w Przemyślu

Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 32 (I piętro)

 

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć:

 1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa użyczenia),
 2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) - oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
 3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) - załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

 

 

 • Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

 

 • Uwaga! Wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu.

 

 • Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru uzupełniającego w przypadku zebrania wymaganej liczby kotłów na ekogroszek.

 

Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Aktualne pliki do pobrania:

 1. PDFRegulamin udziału w projekcie (1,24MB)
 2. PDFDeklaracja udziału w projekcie (844,27KB)
 3. PDFUmowa użyczenia (463,54KB)
 4. zdjęcie drzewa

fot. ejaugsburg z Pixabay

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-09-2020 08:32
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 10:56